NILD Tanulási Terápia

Nos, lehet tenni valamit, bármit ezekkel a bajokkal?

Ha most adnánk egyetlen tényleg működő megoldást az összesre, az érdekelne…? 

nild0

„Mindenki képes a tanulásra”

Ez nem más, mint a NILD Tanulási Program mottója. És mert a NILD rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel el is tudja érni, hogy bárki képes legyen a tanulásra, ez nem csak egy eszmei cél: Egy életbevágóan fontos eszköz — most már a Te kezedben is.

A program fejleszti a résztvevők kompetenciáját, erősíti az önbizalmát, így azok egyre inkább képesek az önálló, hatékony tanulásra — amin a sikerük, az életpályájuk áll vagy bukik. Az egyik legfontosabb cél az önszabályozó képesség, a tudatos figyelem fejlesztése, amely nemcsak a tanulásra, hanem a mindennapi életre is kihat.

A terápia a gyenge észlelési-és gondolkodási területeket célozza meg a hiányzó képességek stimulálásával. Így első lépésként egy pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározására, majd erre építve elkészül az egyéni fejlesztési terv, a Te gyereked igényeire specializálva.

A NILD program rendkívül változatos technikákat és eszközöket használ a diszfunkciók, hibásan működő részképességek fejlesztésére, amelyek a gyerek tanulási zavarait okozza.

Mi több, a NILD-nek van óvodás adaptációja, ami a nagycsoportosok részképesség problémáit enyhítik és oldják meg néhány alaptechnika segítségével.

 

zoldIntegrált: Fejleszti a részképességeket a gondolkodási funkciókkal együtt, vagyis a teljes rendszert, ami részt vesz a tanulásban.

zoldIntenzív: 2 x 80 perc alatt a legtöbb funkciót hetente érintjük. 10 perces modulok váltakozása biztosítja, hogy a tanuló végig figyeljen.

zoldCélzott: A gyerek saját képességeihez igazodó eszközökkel, a saját szintjéhez mért feladatokat kap, hogy ne érje kudarc.

zoldFigyelmes: A biztonságot nyújtó környezetben könnyebben nyilvánul meg, nem szorong, önbizalma, kompetencia érzése nő.

Mik az egyértelmű jelei annak, hogy a gyerekednek a NILD-re van szüksége?

– Ha rossz a helyesírása.

– Ha a rövid-hosszú hangzóknak nem megfelelő a jelölése.

– Ha betűtévesztések, felcserélések vannak.

– Ha a mondatokat nem kezdi nagy betűvel.

– Ha a mondatvégi, mondatközi írásjelek hiányoznak.

– Ha nem tud pontosan másolni, diktáláskor nem tudja a nyelvtani szabályokat, hangtörvényeket alkalmazni.

– Ha rendezetlen az írásképe, olvashatatlan, nincs vonalban, nem érzékeli a margókat.

– Ha lassan, pontatlanul olvas

– Ha kihagy betűket, szótagokat, esetleg felcseréli őket

– Ha kihagy akár egész sorokat

– Ha felcseréli a betűket (pl.: b-d, b-p, o-ó, u-ú, ü-ű)

– Ha számolási nehézségei vannak

– Ha a szorzótáblát nem tudja megtanulni

– Ha a sorozatok elvégzése nehezen megy

– Ha térbeli tájékozódási zavarai vannak

– Ha a jobb és bal irány megkülönböztetése okoz gondot

– Ha nehezen jegyzi meg a memoritereket, pl.: verseket, szorzótáblát, szabályokat

– Ha könnyen elfelejti az utasításokat, gyakran félbehagyja a végrehajtásukat

– Ha nagyon lassú mindenben

– Ha impulzív: azonnal válaszol a kérdésre, nem gondolkodik

– Ha nehezen üli végig a tanórát, izeg-mozog, belebeszél az órába

– Ha magatartási problémákra panaszkodik a tanára

– Ha nem tudja pontosan kifejezni magát

figyelj

Ha a gyereked…

…igazoltan diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, vagy BTM-es besorolást kapott, akkor biztosan ez a terápia a legmegfelelőbb a számára!

EZ ÉRDEKEL!
EZ ÉRDEKEL!

Egy kicsivel több önbizalom Neked is jót tenne?

Hát kérd, hogy majd mutassa meg Neked is…

kepessegfejleszto-specialista

Gyöngyösi-Balogh Andrea
tanulási képességfejlesztő specialista
+36 70 650 8343

Feliratkozom a NILD Tanulási Terápiára!